Demostokrasi

Demokrasinin kendine has bir aristokrasisi vardır…